top of page

Wij bieden:

  • Professionele opvang met een huiselijke sfeer

  • Horizontale en verticale groepen

  • De kleinste kinderen houden hun eigen dagritme aan

  • Ontwikkelingsgericht werken aan de hand van thema’s

  • Leuke activiteiten en uitstapjes op het KDV en BSO

  • Workshops en sporten bij de BSO

  • BSO bij diverse basisscholen in Vught

  • Dagopvang bij één basisschool in Vught

  • Peuterwerk met twee peuterspeelzalen in Vught

  • Een goed netwerk en warme contacten met de Vughtse basisscholen.

bottom of page