top of page

Oudercommissie

Kinderopvang Onder de Pannen heeft een eigen oudercommissie (OC). Deze behartigt de belangen van de ouders en bestaat uit maximaal drie ouders per groep. Op elke locatie hangt een overzicht van de personen die in de oudercommissie zitting hebben.  

Notulen

De notulen van de vergaderingen zijn beschikbaar op kantoor. Je kunt deze inzien als je daar om vraagt bij de pedagogisch medewerkers. Over de voortgang van de werkzaamheden van de OC houden we je op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief. 

BoiNK

Kinderopvang Onder de Pannen heeft voor de oudercommissies een lidmaatschap bij BoiNK (Belangen Ouders in de Kinderopvang). 

 

Leden oudercommissie nu

Naam

Functie

De oudercom-

missie is te be-

reiken  per mail via 

 

oc.onderdepannen@gmail.com

Tom Boeren

Voorzitter

Ijole van Gelder

Lid

Priscilla Schoon

Lid

Roel van de Sande

Lid (BSO Springplank)

Wendy Bosboom

Lid (PSZ Ducky Duck)

Mariette Kuijpers

Jeroen Bonte                                                                       Lid

 Lid ( PSZ Hummelhonk

Priscilla
OC Priscilla Schoon.jpg
Wendy
OC wendy Bosboom.jpg
Mariette
OC Mariette.jpg
bottom of page