Oudercommissie

Kinderopvang Onder de Pannen heeft een eigen oudercommissie (OC). Deze behartigt de belangen van de ouders en bestaat uit maximaal drie ouders per groep. Op elke locatie hangt een overzicht van de personen die in de oudercommissie zitting hebben.  

Notulen

De notulen van de vergaderingen zijn beschikbaar op de locatie. Je kunt deze inzien als je daar om vraagt bij de pedagogisch medewerkers. Over de voortgang van de werkzaamheden van de OC houden we je op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief. 

BoiNK

Kinderopvang Onder de Pannen heeft voor de oudercommissies een lidmaatschap bij BoiNK (Belangen Ouders in de Kinderopvang). 

 

Leden oudercommissie nu

Naam

Functie

De oudercom-

missie is te be-

reiken  per mail via 

 

oc.onderdepannen@gmail.com

Tom Boeren

Voorzitter

Ijole van Gelder

Lid

Priscilla Schoon

Lid

Roel van de Sande

Lid (BSO Springplank)

Garincha Pattinaja

Lid

Danique van Gool

Lid

In contact komen met de Oudercommissie kan door door een email te zenden naar oc.onderdepannen@gmail.com

© 2023 by Little Tots Preschool.

Proudly created with Wix.com