top of page

Oudercommissie

Kinderopvang Onder de Pannen heeft een eigen oudercommissie (OC). Deze behartigt de belangen van de ouders en bestaat uit maximaal drie ouders per groep. Op elke locatie hangt een overzicht van de personen die in de oudercommissie zitting hebben.  

Notulen

De notulen van de vergaderingen zijn beschikbaar op kantoor. Je kunt deze inzien als je daar om vraagt bij de pedagogisch medewerkers. Over de voortgang van de werkzaamheden van de OC houden we je op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief. 

BoiNK

Kinderopvang Onder de Pannen heeft voor de oudercommissies een lidmaatschap bij BoiNK (Belangen Ouders in de Kinderopvang). 

 

Leden oudercommissie nu

De oudercom-

missie is te be-

reiken  per mail via 

 

oc.onderdepannen@gmail.com

Naam

Tom Boeren

Roel van de Sande

Voorzitter

Priscilla Schoon

Jeroen Bonte

Anja van Oers

Rob Kroon

Charlotte Ijterwaal

Babs van Rossum-Joos

Celine Best

Marlou Derksen

Sophie van Hoof- Michielse

                                                              

bottom of page